KPOs historie

Orkesteret blev dannet i 1922 af musikinteresserede politifolk, der ønskede at vise befolkningen, at politifolk også har interesser og mere at tilbyde end det almindelige politiarbejde. Orkesteret bestod i begyndelsen af 10-12 mand, men voksede imidlertid både hvad angik medlemstal og kunnen udi det musikalske.

Første offentlige koncert blev afholdt ved indvielsen af Politigården i København i marts 1924, og samme år indspilledes den første grammofonplade. Ved et tilfælde kom et eksemplar af pladen til veje i 1982. En marskandiser fandt et eksemplar under rydning af et gammelt loftsrum. Han kontaktede straks orkesteret, og denne plade indtager nu hæderspladsen blandt orkestrets klenodier.

I 1931 var orkesteret på de første udlandsture til Lübeck og Helsingborg.
Efter 2. verdenskrig omdannedes orkesteret til et moderne harmoniorkester.

Gennem årene har orkesteret deltaget i mange arrangementer i ind- og udland. Her skal specielt nævnes de nære kontakter til Glasgow i Skotland og Halifax i Canada. I perioden 1961-1988 var orkesteret ikke mindre end 7 gange i Glasgow, hvoraf de 4 sidste gange var med deltagelse i Stratclyde International Police Tattoo.