KPOs mange formænd

Igennem tiderne har KPO, som så mange andre foreninger, haft en del udskiftning af formænd, men med så mange andre ting i KPO-regi, så viser historien også at jo bedre standarden i orkesteret blev, jo længere valgte formændene at bestride posten!
Som med dirigenten var orkesterets formand ikke sen til at forlade orkesteret i den spæde start og efter kun 1 års virke blev stolen overladt til V. Seidenschnur.

I perioden 1923 til 1937 var det selvsamme V. Seidenschnur der sad i 3 perioder og blev efterfulgt af Skriver-Jensen i 2 perioder. Herefter hed formændene for KPO James Andersen, E. Persson og Kongbøg, der alle sad i 1 periode.
Eugen Rindel var formand for KPO i 16 år i perioden 1937 til 1953. I 1953 afløstes han af Gunnar Christensen der bestred posten frem til 1958. KPO havde i 1958 en turbulent tilværelse og Carl Aage Redlich var fungerende formand mens det rettelig var Vagn Nielsen der bestred posten. Fra 1958 til 1959 afløstes Vagn Nielsen af Eugen Reindel.

I 1959 blev Carl Aage Redlich der tidligere havde været fungerende formand valgt til orkesterets formand. Denne post bestred han frem til 1974 (15 år) hvor han blev afløst af Palle Sanvig. Palle Sanvig var formand for KPO i perioden 1974 til 1988 og var blandt andet manden bag mange af KPO's utallige udlandsture i "de glade 70'ere og 80'ere".
 

1988 var året vor Palle Sanvig blev afløst af Boye Karlo Nielsen der som en af de første gerninger i sit nye erhverv begyndte at arbejde på nogen mere seriøse udlandsture. Hvordan det kom i stand forsvinder i tågerne, men under alle omstændigheder kunne Boye med rette tage en stor del af æren for at KPO kom til Canada i 1990 og medvirkede i "The Royal Nova Scotia International Tattoo".
Boye Karlo Nielsen blev afløst i 2006 af Per Nørgaard Nielsen. Per har været primus-motor for orkestrets udlandsture, heriblandt et gensyn med The Royal Novia Scotia International Tattoo i Canada. Per Nørgaard Nielsen blev afløst af orkestrets yngste formand til dato, Jacob Ulrik Krogh ved generalforsamlingen i 2013.

Formænd i kronologisk orden

1922-1923 Chr. Løssel
1923-1937 V. Seidenschnur (3 perioder)
Skriver-Jensen (2 perioder)
James Andersen
E. Persson
Kongsbøg
1937-1953 Eugen Reindel
1953-1958 Gunnar Christensen
1958 Carl Aage Redlich (fg.)
Vagn Nielsen
1958-1959 Eugen Reindel
1959-1974 Carl Aage Redlich
1974-1988 Palle Sanvig
1988-2006 Boye Karlo Nielsen
2006-2013 Per Nørgaard Nielsen
2013-2016 Jacob Ulrik Krogh
2016- Kenneth Hjorth Andersen