Dirigenter gennem tiden

KPOs første instruktør var den italiensk fødte spillelærer Gaeto Galdi, der startede sin korte virksomhed hos KPO i januar 1923. Han nåede aldrig at dirigere, idet han hovedrystende forlod foretagendet præcis 7 uger efter dets start!
De gæve KPO medlemmer gav dog ikke op, og i marts blev han efterfulgt af pianostemmer Sofus Nielsen, der holdt ud i godt et år, indtil 1.maj 1924.
Herefter overtog Jørgen Christensen hvervet, som han med dygtighed (og meget stor tålmodighed) bestred til 1. juni 1929. Den næste i rækken blev N. Bøker-Nielsen, der gennem 9 år bragte orkestret til et stade, hvor man nu med større ret kunne anvende ordet "orkester".

Lidt hjælp fra Livgardens Musikkorps
1. august 1938 overtog musiker ved livgarden, Kai Nielsen, instruktør- og dirigentjobbet, som han varetog i 8 år. Villy Hansen - der også kom fra Den Kongelige Danske Livgarde - afløste Kai Nielsen 1. oktober 1946, og han beholdt "pinden" indtil efterårskoncerten i november 1950, hvor uenigheden mellem bestyrelse og dirigent efterhånden var blevet så stor, at et samarbejde syntes umuligt. I hvert fald forlod Villy Hansen omgående orkestret efter koncerten.

Herefter fulgte en temmelig rodet periode, hvor der blev afprøvet adskillige instruktør- og dirigentemner. Heraf skal nævnes, fra harmoniorkestret i Tivoli, Orla Petersen, der i 1951 dirigerede KPO ved den store orkesterkonkurrence (til en andenplads). Musiker fra det Kgl. Kapel, Gunnar Landsy, var den næste dirigent, der blandt andet dirigerede efterårskoncerten 1951 og under orkestrets tur til Sydslesvig i 1952.

I et forsøg på at hele sårene indvilligede Villy Hansen i - sammen med Kai Nielsen - at instruere og dirigere efterårskoncerten i 1952, men så hørte samarbejdet definitivt op. 

Efterfølgeren blev den unge Poul Akerø, der blev orkestrets næsten sagnomspundne instruktør og dirigent i ikke færre end 31 år. Da Poul Akerø ønskede at trappe ned, kom han selv med en afløser, Peder Kragerup og der fulgte en fornuftig og gnidningsfri overgangsperiode, hvor de 2 dygtige instruktører ofte afløste hinanden. I mellemtiden - ved forårskoncerten i 1982 - blev dog også prøvet Ole Kurt Jensen, der dirigerede den ene af koncertens 2 afdelinger (Poul Akerø den anden). Ud over dette forestod Ole Kurt Jensen også indspilning af et kassettebånd.

 

  I 1983 dirigerede Poul Akerø og Peder Kragerup hver sin afdeling af forårskoncerten, i 1984 var det Poul Akerø alene, men siden 1985 har Peder Kragerup været en inspirerende og kompetent instruktør og dirigent, der på en ualmindelig god måde har repræsenteret (og præsenteret) KPO - ikke mindst på de mange togter til det store udland, såvel som de mere end 30 forårskoncerter han har stået i spidsen for. Sammen med Peder har orkestret gennemgået et meget stort kvalitetsløft og især i de senere år har han med sikker hånd kastet orkestret ud i endda meget svær musik.